Z Bahrajnu do Kopernika

W tym roku szkolnym II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika po raz kolejny wzięło udział w projekcie AIESEC ‘Next Step’, w którym zagraniczni wolontariusze dzięki interaktywnym warsztatom przybliżają uczniom różne aspekty swojej kultury, budują w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamują stereotypy i przybliżają im istotne tematy dotyczące globalnych problemów świata.

 

W pierwszym tygodniu października gościliśmy w naszej szkole Fatemę Alhasan, studentkę z Bahrajnu, która prowadziła zajęcia językowo-kulturowe.

Uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną okazję sprawdzenia swoich umiejętności językowych, nie tylko na zajęciach prowadzonych oczywiście w języku angielskim, ale przede wszystkim w czasie nieformalnych rozmów. Nasi uczniowie nie byli tylko słuchaczami, ale również starali się przybliżyć Fatemie naszą kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji typowych dla Śląska Cieszyńskiego.

Udział w tym wyjątkowym projekcie to lekcja otwartości i tolerancji oraz inspiracja i zachęcenie do angażowania się w podobne przedsięwzięcia w przyszłości.