Ubezpieczenie uczniów

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ubezpieczeni są w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Ergo Hestia na kwotę 12.000 PLN.Składka ubezpieczeniowa wynosi 41,00 PLN. Ubezpieczenie obejmuje okres od 01 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. na terenie Polski i za granicą. Szczegóły ubezpieczenia