MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY BIOLOGICZNO CHEMICZNE

W pierwszy czwartek czerwca 12 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w Międzynarodowych Warsztatach z biologii i chemii w Bohuminie (Czechy). W tego rodzaju spotkaniach uczestniczymy już od trzech lat. Na zajęciach z biologii uczniowie przygotowali próbki preparatów zawierających skrobię oraz porównali obraz otrzymany w badaniu mikroskopowym z danymi tablicowymi. Uczniowie pobierali wymaz z soi, płatków owsianych, fasoli, grochu i jęczmienia.

 

Grupa uczestnicząca w zajęciach z chemii miała za zadanie otrzymać w wyniku destylacji terpeny - związki organiczne o intensywnym aromacie wchodzące w skład olejków eterycznych i perfum. Destylacji poddano m.in. anyż i skórkę cytrynowa. W dalszej części zajęć uczniowie otrzymali w wyniku doświadczeń estry, czyli substancje o intensywnym zapachu , sztuczne aromaty. Udało się otrzymać i wyizolować ester o zapachu rumu, gruszki i czereśni.

Na zakończenie warsztatów uczniowie przygotowali krótkie sprawozdania ze swojej pracy i przedstawili je pozostałym uczestnikom w formie prezentacji. Tak zakończyła się pierwsza część spotkania. Już w przyszłym tygodniu ciąg dalszy, czyli Międzynarodowa Konferencja Uczniowska dotycząca współpracy, powiązań i korelacji pomiędzy przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi.