KONKURS FOTOGRAFICZNY KOPERA

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY W AULI.
NAGRODY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄGO IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE W KATEGORII MIASTO – „PRZESTRZEN OSWOJONA” GIMNAZJALISCI I nagroda w kategorii MIASTO – „PRZESTRZEŃ OSWOJONA” – JAKUB HAZUKA (Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego) w „S1 NOCĄ”

Praca w pełni realizuje wymóg spójności z tematem konkursu („Miasto – przestrzeń oswojona”). Poprzez zastosowanie długiego czasu ekspozycji autor umiejętnie pokazuje ruch i obecność człowieka przestrzeni miejskiej, pomimo nocnej pory. Klasyczny symetryczny kadr z ciekawie dobraną kolorystyką zdjęcia podkreślającą dynamizm przedstawionej przestrzeni, wciągają widza.

II nagroda – JONATAN WITOSZEK (Gimnazjum nr 1 w Cieszynie) „MIEJSKA DŻUNGLA”

Ciekawa kompozycja zdjęcia, polegająca na wieloplanowości sceny oraz zastosowaniu zasady mocnych punktów obrazu, kieruje wzrok widza zgodnie z zamysłem autora. Ciepła kolorystyka zachodzącego słońca podkreśla naturalność sceny i stwarza atmosferę charakteryzującą przestrzeń bezpieczną i oswojoną, co nawiązuje wyraźnie do tematu konkursu. Na kolejnych planach widać efekty ludzkiego oswajania miejskiej przestrzeni, autor pokazał kontrast pomiędzy architekturą dawnych wieków, a budowlami współczesnymi, akcentując wielowiekową obecność człowieka w tej przestrzeni. Pracę wyróżnia to, że pokazuje zarówno pozytywne aspekty oswajania przestrzeni miejskiej przez człowieka (jak na przykład widoczny na drugim planie kościół), jak i negatywne (nigdy nie dokończona, szpecąca krajobraz budowla).

III nagroda – LILIANA KUFEL (Gimnazjum w Kończycach Wielkich) „ULOTNE CHWILE W MIEŚCIE”

Autorka pracy pokazała konkursowy temat z zupełnie innej perspektywy. Nie skupiła uwagi na samym zagospodarowaniu przestrzeni przez człowieka, ale na samej jego obecności w niej. Oswajanie przestrzeni polega tu na przyciąganiu uwagi przechodniów przez niecodzienne działania zainicjowane przez bohaterów zdjęcia i tym samym oderwaniu ich od życia codziennego i zatrzymaniu w chwili, która dzięki uchwyceniu mydlanych baniek na zdjęciu, sprawia wrażenie ulotnej i bajkowej. Przestrzeń tym samym z realistycznej przekształca się w mityczną, odsyłającą do skojarzeń związanych z dzieciństwem, bezpieczeństwem i zabawą. Ponieważ autorka ujęła temat w konwencji reportażu, nieistotna staje się nadmierna dbałość ścisłe przestrzeganie zasad kompozycyjnych.

LICEALISCI

NAGRODA GŁÓWNA – MAREK LOSE „CISZA W MIEŚCIE”

Praca w intrygujący sposób realizuje temat, prezentując obraz uliczki, która, pomimo że jest pusta, zdradza obecność i ingerencje człowieka w przestrzeń miasta widoczną w postaci graffiti na murze jednego z budynków. Tytułowa cisza może być zatem pozorna i chwilowa. Uwagę zwraca ciekawa kompozycja zdjęcia prowadząca wzrok widza w centralny punkt kadru, a całość dopełnia dobrze dobrane oświetlenie głównego motywu zdjęcia.

WYRÓŻNIENIE – KORNEL TROMBIK „PERFEKCJONISTA”

W zdjęciu tym uwagę widza przykuwa centralny, symetryczny kadr oraz kontrastujące (ciepłe i zimne) kolory. Praca ujmuje przestrzeń oswojenia w kategorii nowoczesności, której symbolem mam być perfekcjonizm w organizowaniu przestrzeni. W ocenie jury boczne elementy architektury pokazane na zdjęciu niepotrzebnie odciągają wzrok widza od motywu głównego i powinny znaleźć się poza kadrem zdjęcia.

W KATEGORII PORTRTET- „ZWIERCIADŁO DUSZY” GIMNAZJALISCI

I nagroda – DARIA POLOK (Gimnazjum nr 2 w Cieszynie) „STAROSĆ MOŻE BYĆ PIĘKNA”

Spójności pracy z tematem konkursu „Portret zwierciadłem duszy”. Autorka sięgnęła po konwencję portretu środowiskowego, ujmując bohatera w jego naturalnym, codziennym otoczeniu. Posługując się prostymi, ale trafnie dobranymi technicznymi środkami wyrazu, oddała nastrój chwili i emocje bohatera zdjęcia. Jury zwróciło uwagę na nie do końca poprawny sposób wykadrowania zdjęcia, jednakże można tłumaczyć go celowym zamiarem autora mającym na celu podkreślenie naturalności sceny.

II nagroda – PATRYCJA CIESIELSKA (Gimnazjum w Pogwizdowie) „PROCHEM I CIENIEM JESTESMY”

Praca ujmuje dużą naturalnością przedstawienia fotografowanej osoby, sprawiającej wrażenie przyłapanej spontanicznie, niemal bez wiedzy, modelki. Efekt ten jest spotęgowany przez rozwiane wiatrem włosy oraz wzrok odwrócony od obiektywu, z którym podąża widz. Pozytywnym aspektem pracy jest także zastosowanie klasycznych technik portretowania, takich jak centralny kadr, mała głębia ostrości oraz oszczędna kolorystyka.

III nagroda – MAJA RAKOWSKA (Gimnazjum nr 1 w Cieszynie) „TO NIE SMUTEK”

Intrygujące w pracy jest zestawienie tytułu z postacią przedstawioną na fotografii. Ze względu na częściowe przesłonięcie twarzy modelki oraz zamknięte oczy, widz nie może być pewien emocji i nastroju bohaterki. Fotografia rodzi pytanie: jeśli nie smutek, to co? Na podkreślenie zasługuje także ciekawe i odważne kadrowanie zdjęcia.

LICEALISCI

I NAGRODA – ARAM JESAJAN „NA SPRZEDAŻ”

Zdjęcie wyróżnia się na tle wszystkich innych prac ze względu na walory techniczne i artystyczne. Autor, tworząc symetryczny portret wykonany przy użyciu małej głębi ostrości i delikatnego oświetlenia, wpisał się w konwencję portretu klasycznego. Jednocześnie, wykorzystując symbol współczesnego, komercyjnego świata, którym jest kod kreskowy, doskonale zilustrował problem zasygnalizowany tytułem pracy. Zdjęcie urzeka nie tylko walorami technicznymi, ale przede wszystkim skłania do refleksji i podkreśla kreatywność autora.

II NAGRODA – KORNEL TROMBIK „YOU CHANGED”

Walory tego zdjęcia to naturalne, delikatne światło, dobrze dobrane tło. Dzięki intrygującej grze figur geometrycznych oraz zabawie czernią i bielą autorowi udało się w ciekawy sposób zrealizować temat, co dodatkowo podkreśla niejednoznaczny tytuł pracy. Niepoprawne dobranie punktów ostrości (oczy modela) autor starał się zrekompensować w postprodukcji, co jednak negatywnie wpłynęło na stronę techniczną pracy (przeostrzenie fotografii poza twarzą modela).

III nagroda -MARTYNA CIELOCH „MICHAEL”

W ocenie zdjęcia warto zwrócić uwagę na techniczne walory pracy, takie jak precyzyjnie dobrany punkt ostrości, zastosowana mała głębia pozwalająca skupić uwagę odbiorcy na oku fotografowanej osoby oraz naturalne, miękkie oświetlenie współgrające z pozytywnymi emocjami wyrażanymi przez modela. Na uwagę zasługuje ciekawy, ale i odważny sposób wykadrowania zdjęcia. Praca cechuje się dużą naturalnością, a wszystkie jej elementy konsekwentnie budują pozytywny i ciepły nastrój.

Jury II LO postanowiło przyznać Nagrodę Specjalną GRAND PRIX Konkursu. Nagroda trafia na ręce Arama Jesajana za zdjęcie „Na sprzedaż” w dowód uznania za szeroko pojętą dojrzałość artystyczną, kreatywność i profesjonalne wykonanie pracy.

NAGRODY PRZYZNANE PRZEZ SZKOŁĘ FILMOWĄ W ŁODZI:

NAGRODA GŁÓWNA: JAKUB HAZUKA

NAGRODA: MARTYNA CIELOCH

WYRÓŻNIENIA: DARIA POLOK I PATRYCJA CIESIELSKA