II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Stypendia macierzowe i pomostowe na rok szk. 2016/17

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych i pomostowych na rok szkolny 2016/17.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, kandydatami do stypendiów dla studentów mogą być tegoroczni absolwenci, którzy:
  1. Uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym MZC
  2. Osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90
  3. Mieszkają na wsi lub w miastach do 20 000 mieszkańców
  4. Pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (dochód netto 1295 zł* na osobę, wyliczony z czerwca 2016r.) ( *1480zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności )
Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych.

Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości1800zł na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta w wysokości 2700zł na rok. Prosimy o zgłaszanie kandydatów z podziałem na:

a) tegorocznych maturzystów, którzy spełnią warunki PSP (min. 90 punktów za pisemny egzamin maturalny + próg dochodowy) – bez limitu ilości kandydatów ze szkoły,

b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP – maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły,

c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

d) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta

e) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ( wnioski i oświadczenie do pobrania ) zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2016/17, zamieszczony jest już na stronie internetowej:www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line będą na stronie Fundacji od 01. 07. do 17. 08. 2016r.) ; adres e-mail fep@ fep.lodz.pl ; tel. 42 6325991

Zainteresowanych uczniów proszę o kontakt z pedagogiem szkolnym (bliższe informacje, druki wniosków).