Sztandar szkoły - projekt - głosowanie

 

  Prosimy o zapoznanie się projektem sztandaru szkoły i zapamiętanie wybranego przez Was oznaczenia.

   Głosowanie, które rozstrzygnie o wyborze określonego projektu odbędzie się 25 kwietnia na 3 lekcji. (klasa 3a, 3c, 3f na 6 lekcji)

   Każdy będzie mógł oddać 1 głos w którym wskaże wybrany przez siebie awers i rewers sztandaru.
Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu! Każdy głos jest ważny!