MACIEJ FERFECKI FINALISTĄ OLIMPIADY WIEDZY O III RP!

 

9 kwietnia w Białymstoku odbył się finał III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Wśród uczestników z całej Polski znalazł się uczeń klasy 3c Kopera Maciej Ferfecki!
Organizatorem Olimpiady było Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe COPTIOSH . Uczestnicy finału mieli za zadanie rozwiązać trudny test ze znajomości najnowszej historii Polski oraz jej ustroju, systemu politycznego i partyjnego, samorządu terytorialnego, organów władzy publicznej, społeczeństwa, przestrzegania praw człowieka i polityki zagranicznej.

Po zdobyciu określonego przez organizatorów minimum punktów uczestnicy Olimpiady uzyskali tytuł Finalisty. Najlepsi z Finalistów walczyli potem w kolejnym teście o tytuł Laureata Olimpiady. Olimpiada zakończyła się quizem, w którym uczestniczyli najlepsi Laureaci.

Maciek napisał bardzo dobrze test, uzyskując 70% punktów. Uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady. Do zakwalifikowania się do walki o tytuł Laureata Olimpiady zabrakło mu kilku punktów.

Laureatom i Finalistom Olimpiady etapu centralnego przysługują uprawnienia w przyjęciu na studia na różne kierunki różnych uczelni i szkół wyższych, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego ! Wśród wyższych uczelni, które oferują indeksy są m.in. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ( wszystkie kierunki studiów ) oraz Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( wybrane kierunki studiów ).

Maciek pojechał do Białegostoku wraz z opiekunem, jego nauczycielem Dariuszem Sikorą.

Maćkowi gratulujemy zdobycia tytułu Finalisty Olimpiady i zachęcamy wszystkich uczniów Kopera do startu w olimpiadach i konkursach przedmiotowych !