Boskie cząstki

W środę, 9 marca 2016r. grupa uczniów z klas o rozszerzeniu mat-fiz-inf. wzięła udział w warsztatach fizycznych "12th Intrenational Particle Physics Masterclasses 2016". W ramach zajęć wysłuchali wykładu o najmniejszych składnikach materii. Na warsztatach, dzięki zdjęciom zderzających się cząstek w Wielkim Zderzaczu Hadronów przesłanym z CERN

 

i odpowiedniemu programowi komputerowemu mogli wykryć obecność cząstek Higgsa (tzw. Boskich Cząstek) oraz cząstek przenoszących oddziaływania słabe . Zajęcia zakończyła wideokonferencja, w której uczestniczyli pracownicy CERNU oraz uczniowie z Oslo, Aten, Faro.