Stypendium dla uczniów klas pierwszych

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego ogłasza konkurs stypendialny na lata szkolne 2016–2018 do następujących międzynarodowych szkół prywatnych w Wielkiej Brytanii i Austrii. Stypendia pokrywają koszty nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia. Stypendia przyznawane są na dwa ostatnie lata nauki w szkole średniej. Nauka w szkołach prywatnych kończy się brytyjską maturą.
Termin: 15 stycznia 2016 Szczgółowe informacje tutaj: tutaj