II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

SZKOŁA – KULTURA - ŚRODOWISKO LOKALNE

 

20 października 2015 w Cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. SZKOŁA – KULTURA - ŚRODOWISKO LOKALNE odbywająca się w cyklu Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym. Środowisko szkół ponadgimnazjalnych reprezentowała nasza polonistka, p. Patrycja Łyżbicka, która przedstawiła referat w ramach panelu dyskusyjnego Szkoła jako instytucja i środowisko wychowawcze – osiągnięcia, trudności, problemy i wyzwania. Zaprezentowany referat dotyczył zagadnienia edukacji kulturowej w środowisku szkolnym i związanych z tym obszarem problemów.

Słuchacze mieli także okazję zapoznać się z osiągnięciami naszej szkoły w dziedzinie wychowywania młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w kulturze. Stał się także przyczynkiem dyskusji na temat zmian, które powinny pojawić się w obecnym systemie oświatowym.