ŚNIADANIE MISTRZÓW 2015

 

Tegoroczne spotkanie "Śniadanie Mistrzów" zostało już po raz siódmy zorganizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbyła się 16 września 2015r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z udziałem wicewojewody śląskiego Gabrieli Lenartowicz oraz marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi. Zaproszeniem na spotkanie został uhonorowany Piotr Gajdzica absolwent naszego Liceum, którzy w roku szkolnym 2014-2015 pod opieką mgr Aleksandry Skowrońskiej zdobył tytuł finalisty olimpiady przedmiotowej z matematyki.

W tym roku spotkanie z najzdolniejszymi uczniami i absolwentami szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa miało hasło "AZYMUT WIEDZA".

Wszyscy zaproszeni otrzymali z rąk szacownych gości pamiątkowe medale i listy gratulacyjne.

Listy gratulacyjny został także skierowany do dyrektora naszej szkoły mgr Reginy Rakowskiej.