MATURA - 100% ZDAWALNOŚCI

Dyrekcja i nauczyciele naszego liceum gratulują tegorocznym Absolwentom.
100% uczniów zdało egzamin maturalny i otrzymało świadectwa maturalne.
Gratulując uczniom tegorocznych wyników, warto podkreślić, że nie tylko ucieszą one absolwentów, ich rodziców i nauczycieli, ale dzięki nim uczniowie spełnią swoje marzenia o studiach.