II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

NAGRODA STAROSTY znowu w naszej szkole

 

Na zakończenie roku szkolnego 2014/2015 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego docenił pracę i osiągnięcia najlepszych uczniów w dziedzinie nauki wręczając Nagrodę Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Wśród 3 nagrodzonych uczniów szkół ponadgimnazjalnych znalazł się nasz uczeń Piotr Gajdzica. W roku szkolnym 2014/15 w XIII Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej Piotrek uzyskał tytuł laureata z trzecim wynikiem w Polsce, co dało mu prawo do reprezentowania naszego kraju w Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej w Bułgarii.

W tym samym roku szkolnym uzyskał również jako jedyny uczeń w powiecie cieszyńskim tytuł finalisty LXVI Olimpiady Matematycznej. Tytuł ten zwalnia z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W całym województwie śląskim tylko 3 szkoły miały takie sukcesy.

Uzdolnienia matematyczne dały również kolejny sukces – wyróżnienie w IX edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” .

Piotr jest przykładem ucznia, który oprócz bardzo dobrych wyników w nauce reprezentuje wysoką kulturę osobistą, a w kontaktach z kolegami wykazuje się empatią.

W klasie trzeciej uzyskał najwyższą średnią w historii szkoły, która wyniosła 5,78