Maksymilian Stańczak w finale olimpiady !!!

 

Maksymilian Stańczak z klasy IIc zwyciężył w etapie wojewódzkim Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii

10 marca 2015 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, przy ul. Mikołowskiej 131, zebrało się 69 uczniów klas drugich z całego województwa śląskiego. Wśród nich dwaj uczniowie „Kopera” z klasy 2c Maksymilian Stańczak i Kamil Kareta, pod opieką ich nauczyciela historii, Dariusza Sikory. Eliminacje wojewódzkie miały charakter testu składającego się z pytań zamkniętych różnego typu. Czas rozwiązania testu nie mógł przekroczyć 60 minut. Test sprawdzał bardzo dokładną znajomość najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem roli Solidarności w przemianach demokratycznych w naszym kraju. W oczekiwaniu na wyniki testu uczniowie i ich opiekunowie zwiedzili znajdującą się w pobliżu kopalnię „Wujek”, miejsce tragicznych wydarzeń w grudniu 1981 roku. Zginęło wtedy 9 górników, zabitych po wprowadzeniu stanu wojennego.

Maksymilian rozwiązał najlepiej test ze wszystkich i pokonał bardzo silną konkurencję !!! Pierwsze trzy osoby zostały laureatami etapu wojewódzkiego Olimpiady. Trójka laureatów utworzy teraz drużynę wojewódzką. Pod opieką opiekuna Maksymiliana Dariusza Sikory udadzą się w kwietniu do Gdańska, z dwudniową wizytą studyjną. Finał olimpiady odbędzie się 10 czerwca 2015 roku w Warszawie. Drużyna wojewódzka będzie miała za zadanie przygotować i przedstawić prezentację multimedialną Druga część ogólnopolskiego etapu będzie miała charakter rundy pytań ustnych. Laureaci Olimpiady otrzymają m.in. indeksy Uniwersytetu Warszawskiego i Gdańskiego.

Serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu i życzymy powodzenia w finale olimpiady !