Laureaci konkursu z chemii z indeksami w kieszeni

 

W piątek 6 marca 2015 odbyły się w Gdańsku finały „ Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy” dotyczącej niskiej emisji. W finale wzięło udział 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski - naszą szkołę reprezentowało 11 finalistów. Uczniowie najpierw pisali test a następnie odpowiadali na pytania przed komisją złożoną z wykładowców wydziału chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W gronie 5 laureatów znalazło się 2 uczniów naszego Kopernika - Joanna Kałuża z klasy 2f o rozszerzeniu biologiczno– chemicznym i Wojciech Husar z klasy 3d matematyczno- chemicznej. Laureaci otrzymali indeksy na pierwszy rok Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz nagrody rzeczowe.
Do Olimpiady przygotowywaliśmy się na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycielkę chemii Joannę Szlaur oraz biorąc udział w dwuletnim projekcie ekologicznym Polskiego Patrolu Monitoringu Środowiska w Gdańsku. Uczestniczyliśmy w wykładach dotyczących chemii środowiska i monitoringu zanieczyszczeń , uczyliśmy się jak pobierać próbki ze środowiska, analizowaliśmy je następnie w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego i omawialiśmy wyniki na spotkaniach z uczniami z całej Polski.