Konkurs Biblijny

 

Zapraszamy chętnych do udziału w konkursie biblijnym organizowanym przez naszą szkołę. Konkurs polega na stworzeniu gry planszowej na temat działalności Mojżesza i jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu:

 1. Tematyka:
  Gra powinna dotyczyć życia i działalności Mojżesza w oparciu o teksty biblijne z Księgi Rodzaju i Wyjścia
 2. Kategorie wiekowe:
  a)uczniowie gimnazjum
  b)uczniowie liceum
  prace można przygotować indywidualnie lub grupowo
  ( grupa może liczyć maksymalnie 3 osoby)
 3. Jury będzie zwracać uwagę na:
  a)wartość merytoryczną pracy (tj.zgodność z tekstem biblijnym)
  b)grywalność (atrakcyjność i urozmaicenie oraz przystepność gry)
  c)estetykę pracy
  d)technikę wykonania (np.ręcznie lub komputerowo,przy czym organizatorzy proponują , aby elementy gry- np.pionki były wykonane np. z kartonu,modeliny, itp.)
  e)średni czas trwania gry nie powinien przekroczyć 45 min
  f)poziom odbiorców- min.10-12 lat
 4. Czas trwania konkursu:
  Od 1 marca do 4 kwietnia 2015 (decyduje data stempla pocztowego)
 5. Prace należy wysyłać na adres: 
  II LO im.M.Kopernika, pl.Wolności 7b, 43-400 Cieszyn z dopiskiem "MOJŻESZ"
  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w zamkniętym opakowaniu.
 6. Autor lub autorzy oświadczają, że praca jest wynikiem ich działań twórczych
 7. Prace nie mogą wcześniej brać udziału w innych konkursach.
 8. Autorzy zgłaszanych do konkursu prac wyrażają zgodę na ich niekomercyjne upowszechnianie przez organizatora konkursu.
 9. Do pracy należy dołączyć KARTĘ UCZESTNICTWA:
  -Imię i nazwisko
  -Wiek
  -Adres,kontakt(telefon,email)
  -Nazwa szkoły
  -Nazwisko opiekuna/nauczyciela,telefon
  -Akceptacja regulaminu: podpis(-y) uczestnika(-ów)