OLIMPIADY PRZEDMIOTOWE Z HISTORII I WOS

Uczniowie Kopera biorą z powodzeniem udział w olimpiadach przedmiotowych o tematyce historycznej i społecznej. W LVI Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym do etapu okręgowego zakwalifikował się Maksymilian Stańczak z klasy 2c. Najlepiej rozwiązał bardzo trudny test i weźmie udział 24 stycznia 2015 roku w zawodach w Częstochowie. W XLI Olimpiadzie Historycznej uczniowie naszej szkoły wysłali do Komitetu Okręgowego swoje wypracowania. Musiały być one spełnić bardzo wysokie wymagania, być bardzo dobrymi pracami naukowymi. Oceniali je pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Aż trzy osoby zakwalifikowały się do zawodów okręgowych, a mianowicie Maksymilian Stańczak z klasy 2c, Wojciech Gil z klasy 2c i Łukasz Szmatoła z klasy 2c. Pojadą oni 10 stycznia 2015 roku na zawody okręgowe do Katowic. W II edycji Olimpiady Solidarności do etapu okręgowego zakwalifikowali się Maksymilian Stańczak z klasy 2c i Kamil Kareta z klasy 2c. Olimpiada sprawdza wiedzę uczniów z najnowszej historii Polski. Zawody okręgowe odbędą się na wiosnę. Wszystkim zakwalifikowanym do zawodów okręgowych gratulujemy, a szczególnie Maksymilianowi Stańczakowi !

Autor: mgr Dariusz Sikora