II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

POSEŁ NA SEJM W NASZEJ SZKOLE

 

15 grudnia 2014 odbyło się w naszej szkole spotkanie z poseł na Sejm RP VII kadencji, panią Aleksandrą Trybuś – Cieślar. W czasie bez mała dwugodzinnego spotkania uczniowie klas drugich mogli usłyszeć o funkcjonowaniu polskiego parlamentu: tworzeniu ustaw, funkcji kontrolnej Sejmu, pracy w komisjach oraz kontaktach z wyborcami. Pani poseł przedstawiła swoją drogę na ul. Wiejską w Warszawie, czyli jak została parlamentarzystką. Nasz gość oprócz udziału w pracach plenarnych parlamentu działa w Komisjach Sejmowych: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Uczniowie wysłuchali z zainteresowaniem o działających w Sejmie RP zespołach parlamentarnych, tak poważnych, jak np.: Zespół ds. Białorusi czy Zespół ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, ale również: Zespołu Szachowego, Zespołu Tenisa Ziemnego czy Zespołu Strażaków. Na zakończenie spotkania znalazł się czas na pytania młodzieży do pani poseł. Uczniów interesowało m. in, czy praca posłanki sprawia satysfakcję. Pani Trybuś – Cieślar stwierdziła, że sprawia jej ogromną radość, chociaż nie ukrywała, że pochłania bardzo dużo czasu. Jednocześnie przypomniała, ze przez wiele lat pracowała w „Koperze” i ta praca dawała jej również wiele zadowolenia. Na pamiątkę naszego spotkania otrzymaliśmy od pani poseł ekskluzywnie wydany tekst Konstytucji RP z piękną dedykacją pani poseł oraz podpisem obecnego marszałka Sejmu, Radosława Sikorskiego.

Autor: mgr Grzegorz Księżyc