INAUGURACJA W TEATRZE

 

    29 września br. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W uroczystości wzięli udział przed wszystkim studenci, zaproszeni goście, a także uczniowie naszego Liceum, którzy przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „Zawsze młodzi seniorzy czyli Babcia i Dziadek na Uniwersytecie”.     Program artystyczny dotyczył samego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczniowie-„wnukowie” w sposób ciepły opowiadali o Babci, która jest stypendystką ZUS-u i studentką UTW. Przedstawili w humorystycznym dialogu program zajęć Uniwersytetu, który obejmuje kulturę naszego regionu, zdrowie, historię, sport, kulinaria i dalekie wyprawy, nawet alpejskie. Uczniowie żałowali, że nasza szkoła nie jest takim uniwersytetem, bo studenci nie muszą zdawać egzaminów. W programie wykorzystano piosenki, hymny Uniwersytetu, a także wiersze studentów, m.in. pani Joanny Gawlikowskiej i pana Stanisława Malinowskiego.     W programie wystąpili uczniowie klasy IIc: Anna Isztok, Ewelina Krucek, Wojciech Gil, Błażej Mojeścik, Patrycja Puda i Monika Wronka oraz Karolina Dziendziel z klasy IIIa. Oprawę muzyczną przygotowali Justyna Pyszny z klasy IIIc oraz Jacek Heczko i Paweł konieczny z klasy IIb.

Autor: mgr Ewa Błasiak-Kanafek