II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 27 czerwca 2014r. o godz. 12.00
Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na egzamin maturalny, zgłoszą się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do sekretariatu szkoły.
Także 27 czerwca o godz. 9:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego z nich mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:
  • Część pisemna - 26 sierpnia 2014 r. (wtorek, godz. 9:00)
  • Część ustna - 25-29 sierpnia 2014 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 4 lipca br.Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.