Uczniowie Kopera badają zanieczyszczenia w Gdańsku

Przez 3 dni na przełomie maja i czerwca na Uniwersytecie Gdańskim 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych badało stan naszego środowiska. „To już drugie spotkanie w ramach projektu Polskiego Patrolu Monitoringu Środowiska w którym bierzemy udział. Tym razem aż 9 uczniów Liceum im. M. Kopernika badało stan środowiska pod kątem zanieczyszczeń.

 

Tematem przewodnim były biowskaźniki i bioindykatory, czyli badaliśmy różne organizmy roślinne i zwierzęce pod kątem obecności w nich szkodliwych i toksycznych substancji. Oprócz ciekawych wykładów oraz masy zajęć laboratoryjnych uczestniczyliśmy także w zajęciach terenowych podczas których pobieraliśmy próbki z powietrza, morza i gleby do analizy.” Kolejne dwa spotkania w przyszłym roku. Projekt jest finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz LOP i Uniwersytet Gdański. Wyjazd cieszyńskich uczniów nie byłby możliwy bez pomocy Starostwa Powiatowego które pokryło koszty przejazdu naszych uczniów- dziękujemy.