X Powiatowy Konkurs Polonistyczny

 

X Powiatowy Konkurs Polonistyczny

Gry z językiem polskim

W czwartek 29 maja, już po raz dziesiąty odbył się w naszej szkole Powiatowy Konkurs Polonistyczny Gry z językiem polskim. Wzięło w nim udział 12 trzyosobowych drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne Cieszyna i powiatu cieszyńskiego. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało Życie jest teatrem... i właśnie temu zagadnieniu podporządkowane były konkursowe zadania. Konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą był trzyczęściowy test badający wiedzę literacką i umiejętności pisania tekstu inspirowanego literaturą. Drugim etapem były zmagania drużyn, które rozwiązywały zadania językowo-stylistyczne, sprawdzały swoją wiedzę na temat teatru i dramatu. Konkurs uświetniły warsztaty artystyczne połączone z prezentacją nagrania krótkiego spektaklu teatralnego przygotowanego przez panią Katarzynę Michałek. O stronę organizacyjną konkursu zadbali uczniowie klas 1a, 1d i 2d. Dziękujemy! Wyniki konkursu: I miejsce zajęła drużyna Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie w składzie: Agnieszka Goryczka, Magdalena Kubala, Natalia Minczanowska przygotowana do konkursu przez panią Katarzynę Słupczyńską. II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum w Mnichu w składzie: Magdalena Macura, Agnieszka Siuzdak, Justyna Świeży przygotowana do konkursu przez panią Małgorzatę Krzysiek III miejsce zajęła także drużyna Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie w składzie: Anita Cieślar, Martyna Franek, Katarzyna Puczok przygotowana do konkursu przez panią Katarzynę Słupczyńską. Nagroda za najlepiej napisany test przypadła Justynie Świeży z Gimnazjum w Mnichu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali wszystkie drużyny! Gratulujemy zwycięzcom! Zapraszany na rok! Oto krótki fotoreportaż opowiadający o konkursie.