II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Stypendia macierzowe i pomostowe 2014/2015

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych i pomostowych na rok szkolny 2014/15. Równocześnie informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800zł do 5000zł/ rok, ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium w II roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, kandydatami do stypendiów dla studentów mogą być tegoroczni absolwenci, którzy: - uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym MZC - osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 - mieszkają na wsi lub w miastach do 20 000 mieszkańców - pochodzą z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (dochód netto 1176 zł* na osobę) ( *1344zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ) Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta w wysokości 2700zł na rok. W związku z takim układem proponowanych stypendiów serdecznie prosimy o zgłaszanie kandydatów w terminie do 14 sierpnia br., z podziałem na: a) tegorocznych maturzystów, którzy spełnią warunki PSP (min. 90 punktów za pisemny egzamin maturalny + próg dochodowy) – bez limitu ilości kandydatów ze szkoły, b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP, c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły, d) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej, e) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ( wnioski i oświadczenie do pobrania ) zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2014/15, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line będą na stronie Fundacji od 01 lipca 2014r.) ; adres e-mail fep@ fep.lodz.pl ; tel. 42 6325991