Maturzysto - zostaw swój ślad

Zapraszamy wszystkich uczniów trzecich klas do włączenia się do akcji pozyskiwania książek dla biblioteki szkolnej. Akcja prowadzona jest od kilku lat. Można przekazać niepotrzebną, ale ciekawą książkę lub lekturę szkolną z dedykacją dla szkoły.