Sukces w konkursie wiedzy o Belgii frankofońskiej

 

27 marca 2014, w Wodzisławiu Śląskim odbył się regionalny konkurs wiedzy o Belgii frankofońskiej, w którym dwuosobowy zespół, Kinga Wolak z kl. 2a oraz Alicja Kubok z kl. 2c zajęły III miejsce. Konkurs składał się z trzech części: pytań dotyczących sytuacji współczesnej Belgii, literatury, muzyki, sztuki, historii i geografii, rozmowy z lektorką języka francuskiego oraz prezentacji na temat wybranych aspektów kulturowych Belgii frankofońskiej. Uczennice dzielnie stanęły do rywalizacji i wykazały się szerokim zakresem znajomości zarówno tematu jak i języka francuskiego. Ponadto konkurs uświetniły Julia Walica i Daria Tomica, które na specjalne zaproszenie wykonały piosenkę „Je l’aime à mourir” Francis’a Cabrel’a występując przed władzami Wodzisławia Śląskiego, dyrektorem i nauczycielami szkoły, uczniami, a także delegatem rządów Walonii i Brukseli, panem Franckiem Pezzą z Ambasady Belgii. W przerwie uczestnicy konkursu mogli wysłuchać pana Francka Pezzę, który opowiadał o różnicach między językiem francuskim Francji i Belgii, a także Kanady czy Szwajcarii. Serdecznie gratulujemy uczennicom sukcesów!