„Klasy Frankofońskie na Śląsku”

Uczestniczymy w projekcie "Klasy Frankofońskie na Śląsku", który wspiera m.in. Ambasada Belgii – Delegacja Walonii - Brukseli w Warszawie , dzięki której szkoła uzyskała

 

1 darmowy staż językowy w Brukseli – skorzystała z niego Klaudia Kisiała, która przebywała na 3-tygodniowym stażu z języka francuskiego w Brukseli.