Chemiczny Patrol Ochrony Środowiska

Uczniowie klasy 2D i 2F (klasy o rozszerzeniu chemicznym) biorą udział w projekcie Polskiego Patrolu Monitoringu Środowiska. PPMŚ jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których los środowiska nie jest obojętny. Podczas czterech dwudniowych spotkań, 40 uczestników z całej polski- w tym 8 osób z II LO im. M. Kopernika pod okiem opiekunów będzie samodzielnie wykonywać doświadczenia obrazujące skutki zanieczyszczenia powietrza oraz poznają metody monitorowania stanu środowiska naturalnego. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 7-9 marca 2014 na Uniwersytecie Gdańskim. Uczniowie wysłuchają wykładu dotyczącego zanieczyszczenia środowiska. Oraz będą przeprowadzać badania laboratoryjne w których zbadają czystość powietrza i wody morskiej.