I miejsce Anny Kałuży w XXII Olimpiadzie PCK

13 grudnia 2013 r. miał miejsce etap rejonowy XXII Olimpiady PCK. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy II F Anna Kałuża i Natalia Kuczera. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
  • rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną;
  • prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
  • inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.
Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia. Anna Kałuża z klasy II F zajęła I m-ce w etapie rejonowym XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i będzie reprezentować naszą Szkołę w etapie wojewódzkim w Katowicach w marcu 2014 r. Natalia Kuczera zajęła II m-ce w rejonie. Serdecznie gratulujemy. (opieka: mgr Renata Fober)