Ojcze nasz w języku sango

 

W środę, 30 października modlitwą "Ojcze nasz" w języku sango rozpoczęła się katecheza w klasie 3f. Planowaliśmy ja dość długo,ponieważ gościem specjalnym, który poprowadził tą modlitwę była nasza absolwentka - s.Izabela Pilorz, pasterzanka. Siostra przebywała półtorej roku w Republice Środkowej Afryki, gdzie pracowała na misji; pomagała w szkole, w punkcie aptecznym oraz w posłudze katechetycznej. Dzięki niej mogliśmy się także napić kawy sprowadzanej przez oo.Kapucynów z okolic Brazylii i Centralnej Ameryki. Dochód z jej sprzedaży w całości jest przeznaczany na cele misyjne. Zaprezentowane zdjęcia i filmy przedstawiały obraz tamtejszej kultury, gdzie największym przysmakiem są... termity! Natomiast podczas nabożeństw ministranci tańczą przy ołtarzu. S.Izabela podkreślała z jednej strony piękno i prostotę życia tych ludzi z drugiej problem analfabetyzmu wśród osób dorosłych, którymi się zajmowała. Pierwszym widocznym owocem tego spotkania była decyzja uczennic klasy trzeciej o zorganizowaniu szkolnej gazetki informującej, w jaki sposób możemy wesprzeć Afrykańczyków w ich podstawowych potrzebach(np.nauka w szkole,zakupy generatorów prądu lub samochodów terenowych dla punktów misyjnych)