II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Stypendia dla uczniów

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku
Kolejna edycja projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" wystartowała!
"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach którego zostanie przyznanych 400 stypendiów uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
V edycja projektu jest kontynuacją działań ułatwiających dostęp do edukacji młodzieży zamieszkującej w województwie śląskim.
Celem projektu jest wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju. W oparciu o zapisy Regulaminu przyznawania stypendiów Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium na okres od 16 września 2013 r. do 18 października 2013r.
Serdecznie zachęcam do złożenia wniosku stypendialnego!
Informacje: www.efs-stypendia.slaskie.pl