Stypendia dla uczniów

Nauka drogą do sukcesu na Śląsku
Kolejna edycja projektu "Nauka drogą do sukcesu na Śląsku" wystartowała!
"Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - V edycja" jest projektem systemowym Samorządu Województwa Śląskiego, w ramach którego zostanie przyznanych 400 stypendiów uczniom/uczennicom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
V edycja projektu jest kontynuacją działań ułatwiających dostęp do edukacji młodzieży zamieszkującej w województwie śląskim.
Celem projektu jest wsparcie stypendialne potencjału edukacyjnego uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, znajdujących się w sytuacji materialnej istotnie ograniczającej możliwości osobistego i naukowego rozwoju. W oparciu o zapisy Regulaminu przyznawania stypendiów Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium na okres od 16 września 2013 r. do 18 października 2013r.
Serdecznie zachęcam do złożenia wniosku stypendialnego!
Informacje: www.efs-stypendia.slaskie.pl