Wywiadówki 19.09.2013

Wywiadówki klas pierwszych czwartek 19 września 2013 roku Spotkania Rodziców uczniów klas pierwszych rozpoczynają się spotkaniem z dyrektorem szkoły w auli II piętro, a potem odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach według następującego harmonogramu:
o godzinie 16.30 1A, 1B i 1C
o godzinie 17.30 1D, 1E, 1F i 1G
Konsultacje dla Rodziców uczniów klas drugich i trzecich są odwołane.