II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Szkodliwe promieniowanie UV

Dzieci i młodzież są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ promieniowania UV, niebezpieczne jest również uzależnienie ludzi młodych od korzystania z solariów, zwane tanoreksją. Nadmierna ekspozycja młodzieży na słońce, zwłaszcza sztuczne, znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia czerniaka i innych nowotworów skóry w późniejszym wieku. Najnowsze analizy przeprowadzone przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie nowotworów, wyraźnie stwierdzają, że korzystanie z solarium jest głównym czynnikiem kancerogennym. W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim proszę o umieszczenie na Państwa stronach internetowych bądź ekspozycję na tablicach szkolnych załączonych informacji dot. skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego (UV). Działania mogą być kierowane do szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej do 18 roku życia i ich rodziców, celem kształtowania postaw i zachowań w zakresie ochrony przed słońcem.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie