Festiwal trwa!

W ubiegłym tygodniu rozpoczął się IV Festiwal Kultury Śląska Cieszyńskiego: "Zwyczajami mową przodków,niemalże nie gardzą". Mamy za sobą spotkanie z artystą plastykiem z Cieszyna Dariuszem Orszulikiem,które odbyło się w restauracji "Twój zakątek", a wybrała się tam kl.1a. Dzisiaj odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez Grzegorza Widerę-aktora z Tesinskego Divadla . Uczniowie przygotowali etiudę na podstawie wiersza H.Jasiczka o... wyścigu pokoju, którą zaprezentowali nauczycielom i rówieśnikom. Natomiast przed nami "Mała architektura" - warsztaty o pomnikach w Cieszynie(Urszula Górnicka-Herma),zwiedzanie wystawy na Zamku: "Śląski Design", wykład mgr Barbary Garsztki w Książnicy Cieszyńskiej, prezentacje multimedialne o szpitalnictwie i tramwajach cieszyńskich, wreszcie wycieczka do kościoła w Zamarskach i konkurs,podsumowujący zdobytą wiedzę. Opiekę nad całością sprawują: mgr Gabriela Urbaś i mgr Dorota Kania, a cały projekt jest finansowany przez Starostwo Powiatowe oraz stowarzyszenie "Amicus Copernikus".