Rozszerzenie psychologiczno-humanistyczne


   Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży szkoła od września 2015 roku oferuje kształcenie w nowym rozszerzeniu: psychologiczno-pedagogicznym.
W klasie w zakresie rozszerzonym realizowane będą następujące przedmioty:
  • język polski,
  • historia,
  • biologia.
Przewidziany jest również przedmiot uzupełniający:
  • elementy psychologii
Rozszerzenie przygotowuje do studiów psychologicznych (psychologia kliniczna i społeczna), socjologicznych, politologicznych, pedagogicznych, dziennikarskich.
   To klasa dla osób, które marzą o zawodzie psychologa, psychoterapeuty, pedagoga i nauczyciela, a także pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, trenera rozwoju osobistego i terapeuty.
Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj