Inspirująca matematyka

 

Dnia 20 marca 2013r. uczniowie klasy 1B i 1D pojechali do Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na XI Międzyszkolną Sesję Matematyczną z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby PI pt.: „Inspirująca Matematyka”. Sesja ta była organizowana przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach. Na początku dr Jolanta Mol przywitała serdecznie przybyłe szkoły. Po uroczystym otwarciu sesji uczniowie wysłuchali dr inż. Pawła Badury, który prowadził rozważania na temat miękkiej matematyki. Dla rozluźnienia w przerwie między wykładami wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Po występach muzycznych uczniowie wysłuchali wykładu mgr Tomasza Dreinerta „Co mówimy, gdy mówimy?” Następnie uczennica I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach przedstawiła prezentację o patronie swojej szkoły oraz wyjaśniła twierdzenie Kopernika. Po półgodzinnej przerwie uczniowie wysłuchali wykładu dr Łukasza Dawidowskiego „O geometrii nieeuklidesowej” .Następnie odbyły się referaty uczniów dotyczące m.in. ciągów arytmetycznych. Ostatni wykład poprowadził mgr Michał Rał, który rozwiązywał zadania z wykorzystaniem twierdzenia Pitagorasa. Dzięki tej sesji uczniowie zobaczyli, że matematyka nie bez powodu nazywana jest królową nauk.