Rozszerzenie biologiczno-chemiczne


  Klasa o rozszerzeniu biologiczno-chemicznym (nazywanym dawniej profilem biologiczno-chemicznym) ma w naszej szkole ponad czterdziestoletnią tradycję. Jest przeznaczona dla wszystkich, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami przyrodniczymi i medycznymi.
Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z:
  • biologia,
  • chemia,
  • matematyka
Przedmiotami uzupełniającymi będą:
  • ratownictwo medyczne,
  • historia i społeczeństwo,
    Realizacja przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii wspomagana jest ćwiczeniami laboratoryjnymi, dodatkowo – rozszerzona matematyka ułatwia sprawne poruszanie się w nowoczesnym, skomplikowanym świecie nauk przyrodniczych.
    Absolwent klasy biologiczno - chemicznej będzie miał możliwość wyboru różnych kierunków studiów medycznych i przyrodniczych między innymi: medycyny, stomatologii, rehabilitacji, fizjoterapii, ratownictwa medycznego, farmacji, zdrowia publicznego, kosmetologii, biotechnologii, biochemii, leśnictwa, weterynarii, dietetyki, biologii, chemii.
Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj