Rozszerzenie społeczno–prawne


   Kształcenie w klasie społeczno-prawnej adresowane jest do osób zainteresowanych szeroko rozumianą humanistyką: historią, polityką, naukami społecznymi, funkcjonowaniem prawa czy też problematyką Unii Europejskiej.
Klasa proponuje rozszerzone zajęcia z:
  • język polski,
  • historia,
  • wiedza o społeczeństwie
Przedmiotami uzupełniającymi będą:
  • przyroda,
  • podstawy filozofii
Cykl kształcenia przygotowuje do podjęcia studiów prawniczych, politologicznych, historycznych czy dziennikarskich.
To wymarzone rozszerzenie dla pasjonatów historii, nauk społecznych, stosunków międzynarodowych oraz przyszłych prawników.
Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj