Rozszerzenie politechniczne


    Jest to klasa stworzona dla osób, które swoją przyszłość wiążą ze studiowaniem nauk ścisłych i politechnicznych.
Przedmiotami wiodącymi i realizowanymi w tej klasie na poziomie rozszerzonym są:
  • matematyka,
  • fizyka,
  • informatyka
Przedmioty uzupełniające:
  • historia i społeczeństwo,
  • laboratorium z fizyki i astronomii
    W programie nauczania matematyki i informatyki znajdą się wiadomości pozwalające na rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem komputerowych metod numerycznych. Program nauczania informatyki będzie zawierał takie zagadnienia jak projektowanie stron internetowych, zarządzanie bazami danych, algorytmikę, programowanie i wiele zagadnień z grafiki komputerowej.
     Studia, do których przygotowani będą absolwenci tej klasy, otworzą przed nimi świat informatyki, nowoczesnej techniki oraz nowych technologii.
Szczegółowe szkolne plany nauczania znajdują się tutaj