Brawa dla Kasi!

Wytrwałość w zdobywaniu wiedzy, pracowitość, skromność – to tylko niektóre cechy Katarzyny Kuleszy, uczennicy klasy 2 g – stypendystki Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów odbyła się 12 grudnia 2012 roku w auli Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Dyplomy wręczali: Śląski Kurator Oświaty – pan Stanisław Faber, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej – pani Elżbieta Adamowska oraz z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie – pan Michał Rajwa. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są co roku uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem i, dodatkowo, szczycą się najwyższą w swojej szkole średnią ocen.
Serdecznie gratulujemy Kasi i jej Rodzicom (oni także są absolwentami naszej szkoły)!