II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

19 marzec 2013 - czy jesteś przygotowany?

 

Zapraszamy do przejrzenia prezentacji
Z uwagi na to, że cyfryzacja telewizji naziemnej jest procesem nieuchronnym, konieczne jest dotarcie wszelkimi dostępnymi kanałami do społeczeństwa z informacją na ten temat. Według dostępnych badań, dla około jednej trzeciej gospodarstw domowych w Polsce nadajniki naziemne są jedynym źródłem sygnału telewizyjnego. Badania pokazują także, że dotyczy to w dużym stopniu osób mniej zamożnych, starszych, samotnych, a także znajdujących się w trudnym położeniu życiowym. Takie osoby potencjalnie zagrożone są cyfrowym wykluczeniem, czyli pozbawieniem możliwości odbioru programu telewizyjnego. Doświadczenia krajów bardziej zaawansowanych w procesie cyfryzacji pokazują, że przekaz informacji poprzez placówki oświatowe, niezależnie od prowadzonej w mediach kampanii, ma podwójnie duże znaczenie: sprzyja upowszechnieniu wiedzy, ale przede wszystkim uwrażliwia społeczeństwo, zwłaszcza młodych ludzi, konieczność pomocy tym, którzy sami z różnych powodów nie mogą poradzić sobie z tym problemem.