Czy już wybrałeś kierunek studiów?

 

Publikujemy e-biuletyny kampanii "Studia na przyszłość" poświęcony kierunkom studiów i zawodom pozwalającym młodym osobom na łatwiejsze znalezienie pracy w przyszłości oraz kluczowym dla rozwoju gospodarki i techniki. Naszym celem jest zainteresowanie młodych ludzi - uczniów Państwa szkoły, studiowaniem na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Organizatorem kampanii "Studia na przyszłość" jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W każdym biuletynie w ciekawy i przystępny dla młodych ludzi sposób prezentujemy inne kierunki studiów i związane z nimi zawody. Szczegółowe informacje na temat kampanii oraz dodatkowe materiały możecie znaleźć tutaj