Dane Stowarzyszenia

Stowarzyszenie "Amicus Copernicus"
II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie
Plac Wolności 7b,
43-400 Cieszyn
tel. 33 85 21 132
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000286205
Numer rachunku bankowego: 47 8113 0007 2001 0028 0949 0001
Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Cieszynie