Cele Stowarzyszenia

Celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie szeroko pojętych działań dla dobra II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, a w szczególności:

  • fundowanie nagród w szkolnych konkursach i zawodach sportowych organizowanych dla uczniów liceum,
  • dofinansowywanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym adresowanych do uczniów, np. Szkolny Festiwal Kultury Żydowskiej, Szkolny Festiwal Kultury Śląska Cieszyńskiego, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego i innych,
  • dofinansowywanie wycieczek szkolnych,
  • wspieranie finansowe najuboższych uczniów poprzez dofinansowywanie ich udziału w imprezach szkolnych, np. w balu studniówkowym,
  • wspieranie współpracy szkoły z zaprzyjaźnionymi placówkami,
  • pozyskiwanie środków ze Starostwa Powiatowego na realizację różnych projektów realizowanych na terenie szkoły. Od 2008r. zrealizowano projekty na łączną kwotę prawie 43 tysięcy złotych i uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 17 tysięcy złotych.