Podsumowanie Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz

 

Dnia 5 czerwca 2012 r. delegacja uczniów naszej szkoły w składzie: Karolina Gwazdacz, Michalina Kuźma, Agata Wieliczka wraz z opiekunem o. Ludwikiem, wzięła udział w podsumowaniu XV Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz, które miało miejsce w Bielskim Centrum Kultury. By wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu należało przeczytać Ewangelię według św. Łukasza. Wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zakwalifikowali się do finału, zaprezentowali się z jak najlepszej strony, otrzymując tytuł laureata (minimum 85 % poprawnych odpowiedzi) lub finalisty (minimum 60 % poprawnych odpowiedzi). Część uczniów zajęła miejsca w ścisłej czołówce: II miejsce – Samuel Gogółka 3d (absolwent), III miejsce – Olga Czujak 2a, IV miejsce - Franciszek Brzezina 3b (absolwent)
Na liście laureatów spośród uczniów naszej szkoły znalazły się: Karolina Glajc, Joanna Telka, Justyna Polok, Agata Wieliczka. Tytuł finalisty otrzymały natomiast: Joanna Michałek, Marta Błahut, Anna Juroszek, Joanna Franek, Michalina Kuźma, Karolina Gwazdacz. Każda z ww. osób dostała dyplom oraz nagrody rzeczowe i książkowe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu i zachęcamy do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu w przyszłym roku!