II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

UWAGA MATURZYŚCI !!!

Absolwenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać świadectwa maturalnego 29 czerwca 2012r. powinni wypisać upoważnienie dla osoby z najbliższej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) z podaniem nr dowodu osobistego osoby upoważnionej i podpisać je w obecności pracowników sekretariatu. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce: Dokumenty – inne dokumenty. Osoba upoważniona będzie mogła odebrać świadectwo w sekretariacie legitymując się swoim dowodem osobistym.