UWAGA MATURZYŚCI !!!

Absolwenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać świadectwa maturalnego 29 czerwca 2012r. powinni wypisać upoważnienie dla osoby z najbliższej rodziny (matka, ojciec, brat, siostra) z podaniem nr dowodu osobistego osoby upoważnionej i podpisać je w obecności pracowników sekretariatu. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej w zakładce: Dokumenty – inne dokumenty. Osoba upoważniona będzie mogła odebrać świadectwo w sekretariacie legitymując się swoim dowodem osobistym.