Maturzysto - zostaw swój ślad

Biblioteka szkolna prowadzi akcję wśród uczniów klas trzecich "Maturzysto - zostaw swój ślad ".
Jeśli chcesz podarować ciekawą książkę lub lekturę szkolną, przynieś ją do biblioteki.