II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

OSIĄGNIĘCIA MATURZYSTÓW

 

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2011. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu. W 2011 roku do matury przystąpiło 216 absolwentów II LO.

Fakty:

  • 100% uczniów zdało egzamin maturalny
  • Średnie wyniki egzaminów maturalnych przewyższają znacznie średnie krajowe
  • 52 najwyższych wyników w skali staninowej z egzaminu maturalnego z__przedmiotów obowiązkowych
  • 33 zdających na poziomie podstawowym z egzaminów w części pisemnej uzyskało wynik 100% (najwięcej z języka angielskiego i matematyki).
  • 339 egzaminów na poziomie rozszerzonym z przedmiotów dodatkowych.