Zdrowy Styl Życia

II i IV miejsce naszych uczniów w Etapie Rejonowym XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia. 9 grudnia 2011 odbył się etap rejonowy XX Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Konkursu ma na celu wykształcić wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtować umiejętności niezbędne do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu działalności PCK, międzynarodowego prawa humanitarnego, zdrowego żywienia oraz umiejętności praktycznych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Naszą Szkołę reprezentowali: Michał Bocek i Patryk Jankowski z klasy II H. Spisali się znakomicie, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego rejonu, Michał Bocek zajęła miejsce -II, Patryk Jankowski miejsce – IV. Serdecznie gratulujemy wiedzy i zaangażowania. Etap szkolny olimpiady, w październiku, przeprowadziła p. Dorota Wisełka. Opiekunem uczniów była p. Renata Fober