Mazury Cud Natury

 

Kinga Kukuczka z klasy II d oraz Michalina Kuźma z klasy II f, wzięły udział w I. etapie (wojewódzki) Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Mazury Cud Natury”. Polegał on na sporządzeniu prezentacji na temat Krainy Wielkich Jezior, które uczennice wykonały pod kierunkiem p. Katarzyny Kasprowskiej. Do Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie obradowała Komisja Konkursowa, wpłynęło ponad 1200 prac ocenianych w sześciu kategoriach. Wśród prac wykonanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych tylko jedna zakwalifikowała się do kolejnego etapu (wykonała ją uczennica z Bierunia). Kindze i Michalinie gratulujemy udziału w konkursie oraz doceniamy ich artystyczny trud, jaki włożyły w przygotowanie swoich prezentacji. (KK 28.XI.11)