Wiadomości z biblioteki szkolnej

W SOBOTĘ 17 WRZEŚNIA 2011 OD GODZ. 13:00, W RAMACH CIESZYŃSKIEJ TRÓWŁY ODBĘDZIE SIĘ WYCIECZKA „SZLAKIEM CIESZYŃSKICH ARCHIWÓW I BIBLIOTEK ZABYTKOWYCH”. Trasa wycieczki:Książnica Cieszyńska, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie,Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie, Biblioteka Naukowa Muzeum Śląska Cieszyńskiego. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ DO ŚRODY 14.IX.2011