II LO Cieszyn

SREBRNA SZKOŁA
 e-dziennik
Wirtualny spacer
Dla kandydatów
Instagram
Facebook
Inspektor Danych Osobowych
PROJEKT: NOWOCZESNA EDUKACJA
Interdyscyplinarna szkoła
Patronaty naszej szkoły
DOCUMASTER
Geografia

Wiadomości z biblioteki szkolnej

W SOBOTĘ 17 WRZEŚNIA 2011 OD GODZ. 13:00, W RAMACH CIESZYŃSKIEJ TRÓWŁY ODBĘDZIE SIĘ WYCIECZKA „SZLAKIEM CIESZYŃSKICH ARCHIWÓW I BIBLIOTEK ZABYTKOWYCH”. Trasa wycieczki:Książnica Cieszyńska, Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie,Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów w Cieszynie, Biblioteka Naukowa Muzeum Śląska Cieszyńskiego. OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ DO ŚRODY 14.IX.2011